İşletmelerin Hizmet Kontrolü

isletmelerin-hizmet-kontrolu

Kontrol noktalarının, aynı zamanda, müşahede ve rapor ver­me işlemlerinin ekonomik olmasına imkân vermesi gerekir. Örne­ğin, satışla ilgili sayısal bilgilerin muhasebe amaçları için kullanıl­mak üzere muhasebe servislerine bildirilmesi gerekir; bu bilgile­rin, kontrol maksatları için bir kere de satış memurları itibariyle tasnifi basit bir iştir. Bununla birlikte, birçok öteki durumlarda, aslında kontrol maksatları için elverişli bilgiler böyle kullanılma­ya Devamını Oku …

Tekstil sektörü ve tekstil iş ilanları

Tekstil iş ilanları

Tekstil sektörü gün geçtikçe kendi çapında gelişen bir sektör olmaya başlamıştır. Giydiğimiz kıyafetlerden, kullandığımız eşya kumaşlarına kadar her şey tekstil sektörü tarafından üretilmektedir. Bu yüzden bu sektör insan ihtiyaçları için çok önemli bir sektördür. Gün geçtikçe büyüdüğü için tekstil iş ilanları da önemli derecede artış göstermiştir. Tekstil iş ilanları veren firmaların sürekli personel arayışı içinde Devamını Oku …

Emrin Uygulanması

emrin-uygulanmasi

Emir vermenin genel olarak kabul edilen başka bir prensibi, «verilen emirlerin, uygulanıp uygulanmadıklarını veya değiştiril­meleri gerekip gerekmediğini tespit etmek üzere izlenmeleri gere­kir» şeklinde ifade edilen prensiptir. Emirlerin Ciddî Bir îzleme Yapılmamasının Etkisi Bir idareci verdiği em­rin uygulanıp uygulanmayacağını veya ne zaman uygulanacağını rastlanılanın takdirine bıraktığı takdirde, idarenin tümünde gevşeklik gö­rülür. Programlar savsaklanır ve önemini kaybeder, Devamını Oku …

Mamul veya Hizmet

  Mamul veya Hizmet Bakımından Gruplandırma Bu gruplandırma şeklinde bir mamul (veya hizmet) ile doğrudan doğruya ilgili faaliyetler bir araya toplanır. Örneğin, gıda maddeleri satan bir mağaza faaliyetlerini et, bakkaliye ve sebze için ayrı bölümler teşkil ederek gruplandırabilir. Daha geniş ölçüde düşünülürse meselâ, General Motors firması Chevrolet, Buick, Cadillac, «Frigidai- re» buz dolabı, dizel metorları Devamını Oku …

Departmantasyon

  DEPARTMANTASYON İdarî Teşkilâtlanmanın Temel Sorunları Bir işletmede Kısım I’de izah edildiği gibi birçok planların varlığı, çeşitli faaliyetlerin yapılmasını gerektirir. Bu faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için şu veya bu şekilde teşkilâtlanma zorunluluğu vardır. Bir veya daha çok kimse ortak bir teşebbüs için bir araya gelir gelmez «kimin ne yapacağının» tespit edilmesi zarureti ortaya çıkar. Devamını Oku …